SẢN PHẨM >Thuốc nhỏ
  • dymyner - 2000 ( nhỏ) 20ML

    dymyner - 2000 ( nhỏ) 20ML


    1.600VNĐ
  • DYMINE 5000

    DYMINE 5000


    1.950VNĐ
  • ROOSTER BOOSTER LIQUID B 12 - 10 000

    ROOSTER BOOSTER LIQUID B 12 - 10 000


    870VNĐ
  • RED CELL

    RED CELL


    2.350VNĐ
  • ROOSTER BOOSTER LIQUID B 12 - 10 000

    ROOSTER BOOSTER LIQUID B 12 - 10 000


    850VNĐ
  • COBRA ( hai con rắn đấu đầu)

    COBRA ( hai con rắn đấu đầu)


    2.150VNĐ
  • Dyminer 7000

    Dyminer 7000


    2.900VNĐ
  • Dyminer 8000

    Dyminer 8000


    2.950VNĐ
  • TCS

    TCS


    3.500VNĐ
  • COBRA CASH

    COBRA CASH


    3.000VNĐ
  • SUPER FORBOSS

    SUPER FORBOSS


    3.500VNĐ
Thuốc hãng F.B - USA
Thuốc hãng TORNEL - MEXICO
Thuốc hãng BRECO - USA
Phụ Kiện - Đồ Dùng Cho Gà
Tin tức mới
Thống kê truy cập
Đang online: 54
Truy cập hôm nay: 287
Truy cập hôm qua: 291
Tổng số truy cập: 1973
Truy cập trung bình: 83